Begränsningar till följd av covid-19

Styrelsen har idag haft möte och beslutat följande:

Styrelsen vid Malen gym beslutat att hålla fortsatt öppet, men under ansvar. Vi delar Riksidrottsförbundets åsikt att den vardagliga träningen är av betydande vikt för hälsan. Dock innebär det i dagens situation att ALLA TAR SITT PERSONLIGA ANSVAR.

Vid mötet diskuterades konsekvenser/riskbedömning för oss som gym vid fortsatt öppethållning. Beslutet gäller främst fram t o m 8/12, om inget annat beslutas pga andra/nya omständigheter.

Beslutet kommer att efterlevas genom att…

Ordförande har daglig koll på inflödet av besökare. Ser vi att det kommer mycket folk vid samma tidpunkt kommer beslutet om fortsatt öppethållning att omprövas/tas bort.

Alla medlemmar uppmanas att träna under ansvar, och om möjligt träna på annat sätt/utomhus.

All gruppträning är pausad tillsvidare.

Öppethållning kommer att pausas tillsvidare.

Inga nya medlemmar tas in, däremot kan man fortsatt förlänga via bankgiro och dyl.

Omklädningsrummen stängs tillsvidare.

Städningen kommer att ökas.

Medlemmar uppmanas till ett extra ansvar att se till att råd och restriktioner efterlevs. Avstånd, rengöring, handsprit mm.

Medlemmar använder inte den maskin som står intill en som används.

Begränsningar av antal personer i de olika utrymmena kommer att anslås.

Solariet kommer att stängas tillsvidare.

Styrelsen kommer att följa utvecklingen av spridningen i regionen. Utvärdering kommer att ske varje tisdag, efter att Region Kalmar haft sin presskonferens. Nästa är m a o 17/11 kl 18.30.

Vi uppmanar alla att undvika gymmet under närmaste veckorna, men om du är där MÅSTE du träna ansvarsfullt; rengöra efter dig, hålla avstånd och tvätta händerna!