Priser

18-65 år
12 månader: 2200 kr
6 månader: 1400 kr
3 månader: 800 kr

+ 100 kr för taggen första gången du löser medlemskap

Ungdom*/Pensionär
12 Månader: 1500 kr
6 månader: 1000 kr
3 månader: 600 kr

+ 100 kr för taggen första gången du löser medlemskap

*Ungdom är du från det år du fyller 15 till den dag du fyller 18 år.

Bank-giro: 919-1974
Swish: 123 338 11 34

Organisationsnummer: 802502-0408

Förlängning av medlemskap kan göras via SWISH och BANKGIRO. Märk din inbetalning med namn + taggnummer (t.ex. A00111111) + hur långt medlemskap du önskar.
Den 1:e och den 15:e varje månad aktiveras nya taggar och medlemskapet gäller från och med det datum taggen aktiveras och ett kvartal/ett halvår/ett år framåt. Taggen är datuminställd och spärras när när träningstiden gått ut, om du inte förnyar den innan.

Borttappad tagg kan ersätts med en ny till ett självkostnadspris på 100 kr.