Styrelsen

Andreas Löfgren, ordförande.

Jenny Ramsner Joelsson, sekreterare.

Anna Emrin, kassör.

Mats Johansson, ledamot.

Hanna Olsson, ledamot.