Styrelsen

Andreas Löfgren, ordförande.

Marina Hedman, sekreterare.

Anna Emrin, kassör.

Mats Johansson, ledamot.

Hanna Olsson, ledamot.