Fotografering

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har förekommit fall av smygfotografering av andra medlemmar på gymmet. Vi vill starkt poängtera att detta inte är okej, till och med förbjudet! Skulle någon bli utsatt för detta igen eller att ni ser att någon annan blir utsatt, var vänlig kontakta styrelsen. Den som tar bilder på andra i smyg kommer att bli avstängd från gymmet med omedelbar verkan. Alla ska kunna känna sig trygga när de på Malen Gym!