Smittorisk

Med anledning av rådande virustider uppmanar vi att på gymmet hålla god handhygien, tvätta av maskiner och redskap efter dig och håll dig borta från gymmet om du har sjukdomssymptom såsom hosta och feber.